Loading

Angelbird AV PRO CFexpress 256GB 1700MB/s Read 1500MB/s Write (1000MB/s Sustained)

Angelbird AV PRO CFexpress 512GB 1700MB/s Read 1500MB/s Write (1000MB/s Sustained)

Angelbird AV PRO CFexpress 512GB 1700MB/s Read 1500MB/s Write (1000MB/s Sustained)

Angelbird AV PRO CFexpress 256GB 1700MB/s Read 1500MB/s Write (1000MB/s Sustained)

Angelbird AV PRO CFexpress XT 330GB 1700MB/s Read 1500MB/s Write (1480MB/s Sustained)

Angelbird AV PRO CFexpress XT 660GB 1700MB/s Read 1500MB/s Write (1480MB/s Sustained)

Angelbird AV PRO CFexpress 2TB 1700MB/s Read 1500MB/s Write (1000MB/s Sustained)

Angelbird AV PRO CFexpress 1TB 1700MB/s Read 1500MB/s Write (1000MB/s Sustained)

Angelbird AV PRO CFexpress XT 330GB 1700MB/s Read 1500MB/s Write (1480MB/s Sustained)

Angelbird AV PRO CFexpress XT 660GB 1700MB/s Read 1500MB/s Write (1480MB/s Sustained)

Angelbird AV PRO CFexpress 2TB 1700MB/s Read 1500MB/s Write (1000MB/s Sustained)

Angelbird AV PRO CFexpress 1TB 1700MB/s Read 1500MB/s Write (1000MB/s Sustained)